Einde van de eerste loop!

De laatste fase en reflectie over deel 1 van het LOOPER-project is deze zomer afgerond. Maar LOOPER is nog lang niet afgelopen!

De eerste LOOP was in de Helmetwijk en gericht op verkeersveiligheid. Veel bewoners hebben de afgelopen 18 maanden onder begeleiding van de VUB en BRAL hierover gediscussieerd en gecocreëerd.  De uiteindelijke implementatie was een straattekening voor La Gerbe AMO. Maar dat is nog niet alles: LOOPER werd genoemd in het nieuws in een bredere discussie over alternatieven voor verkeersveiligheid.

De Grote Bosstraat en School nr. 10

Het LOOPER-project wordt in Schaarbeek voortgezet met de tweede LOOP, ditmaal in de Daillywijk en in samenwerking met school nr. 10 aan de Grote Bosstraat. Het idee van implementatie is duidelijk: het opzetten van een schoolstraat. Meer weten? Check de nieuwe website voor meer informatie over de voortgang van het project.

Verf verandert de snelheid van auto’s niet

In combinatie met het tekenen van een mandala op 22 juni werd de snelheid van de voertuigen in de Fernand Séverinstraat gedurende 10 dagen (17-27 juni) gecontroleerd. De resultaten? Verf heeft geen noemenswaardige invloed op de verkeerssnelheden: de snelheden op de Fernand Séverinstraat zijn nog steeds te hoog. Concrete veranderingen in de infrastructuur zijn nodig om dit probleem te verhelpen.

De interventie

Als onderdeel van de laatste fase van de eerste loop van het LOOPER-project hebben de bewoners van de Helmwijk een mandala geschilderd op het kruispunt vóór La Gerbe AMO om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de aanwezigheid van kinderen op straat. Tijdens deze “Rue Ouverte” was de straat gesloten voor het verkeer, en hebben lokale verenigingen verschillende activiteiten voorgesteld.

De gegevens

De locatie van de snelheidsmeting

De snelheidsgegevens die van 17 tot en met 27 juni zijn verzameld, werden gebruikt om de snelheid van de voertuigen te berekenen. In totaal werden 29480 voertuigen geregistreerd in de Fernand Séverin straat richting de Tilleulstraat en Rigasquare. Als men kijkt naar de auto’s in de richting van de Tilleulstraat (24418 voertuigen), hebben de meeste de maximumsnelheid (>30 km/u) overschreden. Na het aanbrengen van de mandala was er een lichte daling van de te hoge snelheid (>36 km/u), maar dit betekent dat driekwart van de bestuurders zich nog steeds niet aan de snelheidslimiet houdt. De hoogste snelheden werden ’s avonds tussen 0.00 en 06.00 uur geregistreerd, maar er werden op elk moment van de dag te hoge snelheden geregistreerd.

Conclusie

Hoge snelheden is een probleem in deze straat en dit werd niet opgelost door kleinschalige visuele ingrepen. De plaatsing van Berlijnse kussens of snelheidsbreuk wordt sterk aanbevolen. Hoewel Brussel overweegt een algemene 30 km/uur-zone in te stellen, tonen deze resultaten duidelijk aan dat er moet worden nagedacht over handhavingsmethoden om ervoor te zorgen dat deze snelheidslimiet in acht wordt genomen: hetzij door monitoring, hetzij door wijzigingen in de infrastructuur.

Volgende stap

Hoewel de eerste loop is voltooid, gaat het LOOPER-project door! Volg ons dit najaar voor de volgende fase. We zullen de implementatie van een schoolstraat co-creëren en de effecten ervan op de buurt en belanghebbenden monitoren. Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina of neem contact op met: florence florence@bral.brussels of jesse:  jesse.pappers@vub.be

Een mandala voor verkeersveiligheid

Bewoners van de Helmetbuurt hebben op zaterdag 22 juni een gigantische mandala op het kruispunt voor de Gerbe AMO aangebracht tijdens de jaarlijkse Rue Ouverte. Door het mooie weer zal deze prachtige tekening de komende tijd goed te zien zijn.

Het effect van de mandala op de verkeersveiligheid wordt nog onderzocht. Hiervoor gebruiken we snelheidsmetingen die door de politie zijn verricht en zullen we later nog berichten.

Graag willen we alle deelnemers nogmaals bedanken voor hun enthousiasme tijdens dit project!

Het gekozen idee: sensibiliseringscampagne voor kinderen op straat

Verkeersdeelnemers beter attenderen op de aanwezigheid van kinderen op straat is het idee dat in het voorjaar van 2019 wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Helmet te verbeteren! Samen met La Gerbe AMO aan de Fernand Séverinstraat gaan we dit idee verder uitwerken en zal het in het voorjaar van 2019 feestelijk onthuld worden.

Hoe is dit idee geselecteerd?

Via het LOOPER ideeënplatform hebben we dit najaar meer dan 40 suggesties ontvangen van bewoners die de verkeersveiligheid in Helmet willen verbeteren. Tijdens een workshop op 16 oktober is er samen met bewoners uit Helmet, verkeersveiligheidsexperts en de gemeente Schaarbeek een selectie van vijf ideeën gemaakt. Dit waren:

 • Verbetering signalisatie kruising Helmetsesteenweg en Waelhemstraat
 • Alternatieve fietsroutes om de Helmetsesteenweg te vermijden
 • Sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat
 • Vernauwen van de straatm.v. een pop-up tent op een parkeerplek
 • Snelheidsmeters die de snelheid visualiseren d.m.v. smileys

Uit onderzoek van de VUB en verkeersveiligheidsexperts blijkt dat deze vijf ideeën zowel een positieve impact op de duurzaamheid van Helmet hebben als een positieve impact op de prioriteiten van bewoners, gemeente Schaarbeek, Brussel mobiliteit, fietsersvereniging GRACQ en de MIVB. Met andere woorden: elk van de vijf ideeën kan worden uitgevoerd zonder dat de duurzaamheid van Helmet verslechterd of dat het belanghebbenden negatief zal beïnvloeden.

Tijdens een tweede workshop en op basis van de resultaten van een online enquête onder bewoners is er dus gekozen om in 2019 een sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat te lanceren. De precieze uitvoering en planning van dit idee volgt in samenspraak met bewoners, de gemeente Schaarbeek, BRAL en La Gerbe AMO. Als u een idee of suggestie heeft, kunt u altijd contact opnemen met Florence via florence@bral.brussels.

Wat heeft het LOOPER-project dit jaar gedaan?

LOOPER Brussel ging begin 2018 van start met workshops waar bewoners problemen in Helmet konden bespreken. Al snel werd verkeersveiligheid als grootste probleem geïdentificeerd. Tijdens de zomer konden bewoners plekken in de buurt waar de verkeersveiligheid als slecht werd ervaren aankaarten via onze geotagging-website. Na de zomer zijn er snelheidsmetingen en verkeerstellingen verricht om de verkeersproblematiek in kaart te brengen. In het najaar konden bewoners oplossingen voor de verkeersproblematiek indienen via het ideeënplatform. De meer dan 40 ideeën werden tijdens een workshop teruggebracht naar vijf ideeën, en de sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat werd uiteindelijk gekozen om in 2019 te worden uitgevoerd.

Wat gaat LOOPER volgend jaar doen?

In 2019 gaan we aan de slag met de uitvoering van het gekozen idee. Ook gaan we opvolgen of het idee daadwerkelijk een positief effect heeft op de verkeersveiligheid in de buurt. Uitvoering en opvolging vormen de laatste twee stappen in een co-creatie ‘LOOP’. Voor 2019 zijn wij ook op zoek naar een nieuw probleem en/of plek in Brussel waar een stedelijk probleem opgelost kan worden met de LOOPER-methodologie. Ideeën en suggesties zijn welkom!

5 ideeën voor Helmet – de keuze is aan u!

Tijdens onze laatste workshops hebben jouw buren 5 ideeën geselecteerd uit de 40 voorgestelde ideeën op het platform. Samen hebben we ze herwerkt en concreter gemaakt. Nu is het aan u: geef HIER uw mening over deze 5 voorstellen!

 • Verbetering signalisatie kruising Helmetsesteenweg en Waelhemstraat
  Het is op deze kruising voor weggebruikers niet duidelijk wie er voorrang heeft. Door het verbeteren van de signalisatie (bijv. door borden of markeringen op de weg) kan dit kruispunt veiliger worden, ook voor de fietsers die de tramsporen moeten oversteken.

 • Alternatieve fietsroutes om de Helmetsesteenweg te vermijden
  De Helmetsesteenweg is een drukke straat met weinig ruimte voor fietsers. Door alternatieve routes d.m.v. visualisaties aan te brengen (bijv. door borden of markeringen), kunnen fietsers Helmet op een veiligere manier doorkruisen.

 • Sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat
  Op sommigen plekken maken veel kinderen gebruik van de straat. Om de verkeersveiligheid te vergroten, zouden automobilisten duidelijk geïnformeerd moeten worden over de aanwezigheid van kinderen. Deze sensibiliseringscampagne kan samen met kinderen gemaakt worden, bijv. door kinderen tekeningen en borden te laten maken die in een straat worden geplaatst.

 • Vernauwen van de straat d.m.v. een pop-up tent op een parkeerplek
  De brede straten in Helmet (bijv. Huart Hamoirlaan) nodigen automobilisten uit om het gaspedaal in te drukken, terwijl deze in een zone 30 liggen. Het vernauwen van de straat door tijdelijk een tent op een parkeerplek te plaatsen zal de snelheid van automobilisten kunnen verminderen.

 • Snelheidsmeters die de snelheid visualiseren d.m.v. smileys
  Overdreven snelheid is geen onbekend probleem in Helmet. Een deel van de automobilisten heeft echter niet door dat ze te hard rijdt. Door een tijdelijke snelheidsmeter op plekken te plaatsen waar vaak hard wordt gereden (bijv. Helmetsesteenweg), worden automobilisten d.m.v. smileys geïnformeerd over hun snelheid en of deze boven (☹) of onder (😊) het limiet is.

 

We hebben 40 ideeën voor de mobiliteit in Helmet

We zijn nu in de derde en concretere fase van het project: de uitvoering van een oplossing om de verkeersveiligheid in Helmet de verbeteren. We hebben 40 voorstellen verzameld en nodigen je uit op twee bijeenkomsten om de ideeën concreet en haalbaar te maken! Mobiliteitsexpert en gemeente zullen er zijn om ons te helpen bij de selectie.

Eerste workshop:
dinsdag 16/10, van 19u tot 21u.

Schrijf je in via florence@bral.brussels en check ons Facebook-evenement.

Resultaten snelheidsmetingen en verkeerstellingen

Een derde van de automobilisten in Helmet rijdt te hard, en een op negen zou beboet moeten worden. Dit is een van de resultaten van de verkeerstellingen en snelheidsmetingen die in de eerste twee weken van september zijn uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Helmet in kaart te brengen. In de eerste twee weken van september hebben bewoners uit Helmet samen met BRAL en MOBI/VUB op verschillende dagen en tijdstippen het aantal en soort verkeersgebruikers geteld en de snelheid van automobilisten door middel van een radar gemeten.

Verder lezen

Deel en test jouw ideeën voor meer verkeersveiligheid!

We zijn nu in de derde en concretere fase van het project: de uitvoering van een oplossing om de verkeersveiligheid in Helmet de verbeteren. Tot 10 oktober kun je je eigen idee toevoegen. We nodigen je ook uit op twee bijeenkomsten om de ideeën concreet en haalbaar te maken!

Hoe ontwikkel je jouw eigen idee?

 1. Ontdek de resultaten van onze terreinonderzoeken.
 2. Dien jouw idee in via het online ideeënplatform en krijg feedback van een verkeersexpert.
 3. Ontwikkel jouw ideeën verder uit tijdens de eerste workshop en ontdek de voorstellen van jouw buren. Beslis tijdens de tweede workshop mee welke maatregel we uiteindelijk zullen testen, in samenwerking met de gemeente.
 4. We analyseren en evalueren de geteste maatregel in de 1e helft van 2019!

Data pop-up onderzoek

Wilt u meer deelnemen aan het project? Schrijf u in voor een pop-up terreinonderzoek en word mobiliteitsexpert van Helmet! Deze vinden plaats op

 • Donderdag 6/9 van 18u tot 20u
 • Dinsdag 11/9 van 18u tot 20u
 • Woensdag 12/9 van 14u tot 16u

Acties tijdens onze pop-ups zullen zijn:

 • De snelheid van wagens, dankzij een mobiele meter.
 • Het tellen van het aantal en soort verkeersmiddelen.
 • Interviews met de bezoekers van een plek in de Helmetbuurt (park, school, winkel…) om meer te weten over hun verplaatsingsgewoontes.

 

De datacollectie is begonnen!

Zin om mee te doen aan de datacollectie en daarmee de verkeersveiligheid van je buurt te verbeteren? Hier zijn 3 dingen die je kunt ondernemen om dit doel te bereiken!


1. Deel jouw mening over verkeersveiligheid

Beantwoord de online enquête over de verkeerssnelheid in je straat!
 

Naar de online enquête

Deze enquête heb je wellicht ook per brief ontvangen. Indien je de enquête al online ingevuld hebt, stop de brief dan in een brievenbus in een andere straat in je buurt! Hierdoor kunnen we meer mensen bereiken.

⏱ 5 min


2. Geef aan waar te snel gereden wordt

Gebruik de geotagging-app om de plekken in kaart te brengen waar u vindt dat de weggebruikers te snel rijden. Deze app is beschikbaar waar je wil, wanneer je wil.

Alle informatie over de app vind je hier.
 

Naar de app

⏱ 10min per week


3. Doe mee met pop-up terreinonderzoek

We meten de snelheid van auto’s, tellen het aantal en soort verkeersmiddelen, en bevragen bezoekers over hun verplaatsingsgewoontes.
 

 

Meer informatie over pop-up terreinonderzoek

⏱ 2u per telling