Deel en test jouw ideeën voor meer verkeersveiligheid!

We zijn nu in de derde en concretere fase van het project: de uitvoering van een oplossing om de verkeersveiligheid in Helmet de verbeteren. Tot 10 oktober kun je je eigen idee toevoegen. We nodigen je ook uit op twee bijeenkomsten om de ideeën concreet en haalbaar te maken!

Hoe ontwikkel je jouw eigen idee?

  1. Ontdek de resultaten van onze terreinonderzoeken.
  2. Dien jouw idee in via het online ideeënplatform en krijg feedback van een verkeersexpert.
  3. Ontwikkel jouw ideeën verder uit tijdens de eerste workshop en ontdek de voorstellen van jouw buren. Beslis tijdens de tweede workshop mee welke maatregel we uiteindelijk zullen testen, in samenwerking met de gemeente.
  4. We analyseren en evalueren de geteste maatregel in de 1e helft van 2019!