Doelstellingen

Stedelijke problemen zoals verkeersopstoppingen, veiligheid en vervuiling zijn lastig op te lossen door de hoeveelheid en verscheidenheid van belanghebbenden. Het doel van LOOPER is een nieuwe vorm van besluitvorming te ontwikkelen die burgers, belanghebbenden en beleidsmakers samenbrengt via een participatief co-creatieplatform.

De methodologie van LOOPER omvat het volledige co-creatieproces. Burgers en belanghebbenden discussiëren over onderwerpen, definiëren een probleem en verzamelen data over dit probleem. Het LOOPER-platform visualiseert de data en functioneert als forum waar oplossingen kunnen worden ontworpen (zgn. co-design) en geëvalueerd. De beste oplossingen worden in de praktijk getest en gemonitord. Het platform wordt getest in de drie Living Labs in Brussel, Verona en Manchester.

LOOPER is in juli 2017 gestart en eindigt in juni 2020. Het project wordt gefinancierd door JPI Urban Europe, de Europese Unie, Innoviris Brussel, het Britse Economic and Social Research Council en het Italiaanse ministerie van Onderwijs, Universiteiten en Onderzoek.