Het gekozen idee: sensibiliseringscampagne voor kinderen op straat

Verkeersdeelnemers beter attenderen op de aanwezigheid van kinderen op straat is het idee dat in het voorjaar van 2019 wordt uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Helmet te verbeteren! Samen met La Gerbe AMO aan de Fernand Séverinstraat gaan we dit idee verder uitwerken en zal het in het voorjaar van 2019 feestelijk onthuld worden.

Hoe is dit idee geselecteerd?

Via het LOOPER ideeënplatform hebben we dit najaar meer dan 40 suggesties ontvangen van bewoners die de verkeersveiligheid in Helmet willen verbeteren. Tijdens een workshop op 16 oktober is er samen met bewoners uit Helmet, verkeersveiligheidsexperts en de gemeente Schaarbeek een selectie van vijf ideeën gemaakt. Dit waren:

  • Verbetering signalisatie kruising Helmetsesteenweg en Waelhemstraat
  • Alternatieve fietsroutes om de Helmetsesteenweg te vermijden
  • Sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat
  • Vernauwen van de straatm.v. een pop-up tent op een parkeerplek
  • Snelheidsmeters die de snelheid visualiseren d.m.v. smileys

Uit onderzoek van de VUB en verkeersveiligheidsexperts blijkt dat deze vijf ideeën zowel een positieve impact op de duurzaamheid van Helmet hebben als een positieve impact op de prioriteiten van bewoners, gemeente Schaarbeek, Brussel mobiliteit, fietsersvereniging GRACQ en de MIVB. Met andere woorden: elk van de vijf ideeën kan worden uitgevoerd zonder dat de duurzaamheid van Helmet verslechterd of dat het belanghebbenden negatief zal beïnvloeden.

Tijdens een tweede workshop en op basis van de resultaten van een online enquête onder bewoners is er dus gekozen om in 2019 een sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat te lanceren. De precieze uitvoering en planning van dit idee volgt in samenspraak met bewoners, de gemeente Schaarbeek, BRAL en La Gerbe AMO. Als u een idee of suggestie heeft, kunt u altijd contact opnemen met Florence via florence@bral.brussels.

Wat heeft het LOOPER-project dit jaar gedaan?

LOOPER Brussel ging begin 2018 van start met workshops waar bewoners problemen in Helmet konden bespreken. Al snel werd verkeersveiligheid als grootste probleem geïdentificeerd. Tijdens de zomer konden bewoners plekken in de buurt waar de verkeersveiligheid als slecht werd ervaren aankaarten via onze geotagging-website. Na de zomer zijn er snelheidsmetingen en verkeerstellingen verricht om de verkeersproblematiek in kaart te brengen. In het najaar konden bewoners oplossingen voor de verkeersproblematiek indienen via het ideeënplatform. De meer dan 40 ideeën werden tijdens een workshop teruggebracht naar vijf ideeën, en de sensibiliseringscampagne voor de aanwezigheid van kinderen in de straat werd uiteindelijk gekozen om in 2019 te worden uitgevoerd.

Wat gaat LOOPER volgend jaar doen?

In 2019 gaan we aan de slag met de uitvoering van het gekozen idee. Ook gaan we opvolgen of het idee daadwerkelijk een positief effect heeft op de verkeersveiligheid in de buurt. Uitvoering en opvolging vormen de laatste twee stappen in een co-creatie ‘LOOP’. Voor 2019 zijn wij ook op zoek naar een nieuw probleem en/of plek in Brussel waar een stedelijk probleem opgelost kan worden met de LOOPER-methodologie. Ideeën en suggesties zijn welkom!