Resultaten snelheidsmetingen en verkeerstellingen

Een derde van de automobilisten in Helmet rijdt te hard, en een op negen zou beboet moeten worden. Dit is een van de resultaten van de verkeerstellingen en snelheidsmetingen die in de eerste twee weken van september zijn uitgevoerd om de verkeersveiligheid in Helmet in kaart te brengen. In de eerste twee weken van september hebben bewoners uit Helmet samen met BRAL en MOBI/VUB op verschillende dagen en tijdstippen het aantal en soort verkeersgebruikers geteld en de snelheid van automobilisten door middel van een radar gemeten.

Snelheid

Tijdens de zes snelheidsmetingen werden 618 voertuigen geteld en werd de snelheid van 484 voertuigen genoteerd. Vrijwel alle voertuigen waarvan de snelheid niet genoteerd kon worden reed onder de snelheidslimiet, bijvoorbeeld door een opstopping. Een derde van de voorbijgaande voertuigen reed te hard: gemiddeld 4 tot 8 km/u boven de snelheidslimiet van 30 km/u. Een op negen bestuurders reed zelfs harder dan 36 km/u, wat een boete zou opleveren.

De meeste snelheidsovertredingen werden tijdens een ochtendmeting op de Helmetsesteenweg begaan: tijdens een opname van 15 minuten reed maar liefst 61% van de 82 voertuigen te hard, en een kwart van de voertuigen had een boete moeten ontvangen. Ook ’s avonds werd er vaak te hard gereden op de Helmetsesteenweg. Tijdens een meting werden er 105 voertuigen geteld, waarvan er 50 te hard reden. Bij 23 voertuigen werd er een snelheid van meer dan 36 km/u geconstateerd, en hadden dus bekeurd kunnen worden.

Voor de Georges Primoschool aan de Richard Vandeveldestraat werden tijdens de ochtend relatief weinig snelheidsovertredingen gegaan: ‘slechts’ 15% van de 116 voertuigen reed te hard, waarvan er 4 een boete zouden moeten ontvangen.

Verkeerstellingen

De resultaten van de verkeerstellingen laten zien dat auto’s en voetgangers het vaakst in het straatbeeld verschijnen. Van de 4.105 getelde verkeersdeelnemers was 51% een klein voertuig (auto, busje, motor, brommer) en 45% een voetganger. Het percentage fietsers in Helmet ligt rond 3%, en 1% van de verkeersdeelnemers was een groot voertuig (bus, tram, vrachtwagen).

Het hoogste percentage voetgangers werd op de Richard Vandeveldestraat gemeten, waarschijnlijk door de aanwezigheid van winkels en horeca. Samen met de Helmetsesteenweg is de Richard Vandeveldestraat ook een van de drukste straten waar verkeerstellingen zijn gehouden. Opvallend is dat het percentage fietsers op de Helmetsesteenweg een stuk lager ligt (1%) dan op de Richard Vandeveldestraat (4-5%). De straten met het hoogste aandeel fietsers tijdens een van de tellingen waren de Emile Verharenlaan (11%), Albert Desenfanslaan (10%), en François Rigasquare (8%).

Vervolgstappen

Samen met de gegevens uit de enquête over verkeersveiligheid in de Helmetbuurt zullen de resultaten van de snelheidsmetingen en verkeerstellingen gebruikt worden voor ideeën om de verkeersveiligheid in Helmet te verbeteren. Op ons ideeënplatform kun je ideeën van andere bewoners bekijken en zelf een idee invoeren. Tijdens twee bijeenkomsten op 16 oktober en 15 november zullen we de ideeën bespreken en samen met alle belanghebbenden (bijv. gemeente, politie, MIVB, handelaren) de beste oplossing(en) selecteren. Het gekozen idee zal in 2019 uitgevoerd worden.

Alle verzamelde gegevens kun je hier downloaden.