Verf verandert de snelheid van auto’s niet

In combinatie met het tekenen van een mandala op 22 juni werd de snelheid van de voertuigen in de Fernand Séverinstraat gedurende 10 dagen (17-27 juni) gecontroleerd. De resultaten? Verf heeft geen noemenswaardige invloed op de verkeerssnelheden: de snelheden op de Fernand Séverinstraat zijn nog steeds te hoog. Concrete veranderingen in de infrastructuur zijn nodig om dit probleem te verhelpen.

De interventie

Als onderdeel van de laatste fase van de eerste loop van het LOOPER-project hebben de bewoners van de Helmwijk een mandala geschilderd op het kruispunt vóór La Gerbe AMO om de aandacht van de weggebruikers te vestigen op de aanwezigheid van kinderen op straat. Tijdens deze “Rue Ouverte” was de straat gesloten voor het verkeer, en hebben lokale verenigingen verschillende activiteiten voorgesteld.

De gegevens

De locatie van de snelheidsmeting

De snelheidsgegevens die van 17 tot en met 27 juni zijn verzameld, werden gebruikt om de snelheid van de voertuigen te berekenen. In totaal werden 29480 voertuigen geregistreerd in de Fernand Séverin straat richting de Tilleulstraat en Rigasquare. Als men kijkt naar de auto’s in de richting van de Tilleulstraat (24418 voertuigen), hebben de meeste de maximumsnelheid (>30 km/u) overschreden. Na het aanbrengen van de mandala was er een lichte daling van de te hoge snelheid (>36 km/u), maar dit betekent dat driekwart van de bestuurders zich nog steeds niet aan de snelheidslimiet houdt. De hoogste snelheden werden ’s avonds tussen 0.00 en 06.00 uur geregistreerd, maar er werden op elk moment van de dag te hoge snelheden geregistreerd.

Conclusie

Hoge snelheden is een probleem in deze straat en dit werd niet opgelost door kleinschalige visuele ingrepen. De plaatsing van Berlijnse kussens of snelheidsbreuk wordt sterk aanbevolen. Hoewel Brussel overweegt een algemene 30 km/uur-zone in te stellen, tonen deze resultaten duidelijk aan dat er moet worden nagedacht over handhavingsmethoden om ervoor te zorgen dat deze snelheidslimiet in acht wordt genomen: hetzij door monitoring, hetzij door wijzigingen in de infrastructuur.

Volgende stap

Hoewel de eerste loop is voltooid, gaat het LOOPER-project door! Volg ons dit najaar voor de volgende fase. We zullen de implementatie van een schoolstraat co-creëren en de effecten ervan op de buurt en belanghebbenden monitoren. Voor meer informatie, bezoek onze Facebook pagina of neem contact op met: florence florence@bral.brussels of jesse:  jesse.pappers@vub.be