Resultaten van de dataverzameling

  1. Interactieve datavisualisatie
  2. Enquête
  3. Metingen op straat
  4. Punten waar een interventie nodig is
  5. Vervolgstappen
Op deze pagina vind je alle resultaten van de dataverzameling:

  • Gebruik de interactieve datavisualisatie waar je alle informatie in onze database kan zien
  • Klik op de verschillende punten voor meer informatie

Interactieve datavisualisatie

Enquête

1. Persoonlijke prioriteiten rond mobiliteit

In de enquête konden bewoners aangeven wat hun persoonlijke voorkeuren en prioriteit zijn met betrekking tot mobiliteit in Helmet.

Persoonlijke voorkeuren rond mobiliteit

 

Mobiliteitsvoorkeuren

Er was geen duidelijke voorkeur voor één aspect van mobiliteit in Helmet. De top 3 kreeg ongeveer even veel stemmen: verhogen van de luchtkwaliteit, veilig een bestemming bereiken, en meer fietspaden en -stallingen in de buurt.

2. Snelheid in Helmet en in je eigen straat

Bewoners konden ook aangeven hoe zij de verkeersveiligheid in Helmet en in hun eigen straat zien. Maar liefst 79% van de respondenten vindt verkeersveiligheid een probleem in Helmet, en 72% vindt overdreven snelheid een probleem in de eigen straat.

Vragen rond snelheid in Helmet en de eigen straat

Op basis van 98 antwoorden op deze enquête hebben we de onderstaande kaart gemaakt, welke een eerste indruk geeft over de verkeerssituatie in de verschillende straten in Helmet.

Visualisatie van antwoorden op de vraag: “Overdreven snelheid is een probleem in mijn straat.”

3. Snelheid op verschillende tijdstippen

Overdreven snelheid in mijn straat is een probleem, vooral op dit tijdstip

 4. Welke maatregelen testen?

Ook werd bewoners gevraagd welke maatregel ze zouden willen testen indien ze €10.000 mochten investeren om de mobiliteit in Helmet te verbeteren. Bijna een kwart van de respondenten wil meer snelheidscontroles door de politie (23%), gevolgd door meer fietspaden (18%) en meer verkeersdrempels (16%).

Welke maatregelen zou je willen testen om mobiliteit in Helmet te verbeteren?

Metingen op straat

Snelheidsmetingen

Tijdens de zes snelheidsmetingen werden 618 voertuigen geteld en werd de snelheid van 484 voertuigen genoteerd. Vrijwel alle voertuigen waarvan de snelheid niet genoteerd kon worden reed onder de snelheidslimiet, bijvoorbeeld door een opstopping. Een derde van de voorbijgaande voertuigen reed te hard: gemiddeld 4 tot 8 km/u boven de snelheidslimiet van 30 km/u. Een op negen bestuurders reed zelfs harder dan 36 km/u, wat een boete zou opleveren.

Snelheid van alle wagens die tijdens de metingen zijn gepasserd

De meeste snelheidsovertredingen werden tijdens een ochtendmeting op de Helmetsesteenweg begaan: tijdens een opname van 15 minuten reed maar liefst 61% van de 82 voertuigen te hard, en een kwart van de voertuigen had een boete moeten ontvangen. Ook ’s avonds werd er vaak te hard gereden op de Helmetsesteenweg. Tijdens een meting werden er 105 voertuigen geteld, waarvan er 50 te hard reden. Bij 23 voertuigen werd er een snelheid van meer dan 36 km/u geconstateerd, en hadden dus bekeurd kunnen worden.

Voor de Georges Primoschool aan de Richard Vandeveldestraat werden tijdens de ochtend relatief weinig snelheidsovertredingen gegaan: ‘slechts’ 15% van de 116 voertuigen reed te hard, waarvan er 4 een boete zouden moeten ontvangen.

Waar rijden auto’s te snel? (Percentage bestuurders die tijdens de meting harder dan 30 km/u reed)

 

Verkeerstellingen

De resultaten van de verkeerstellingen laten zien dat auto’s en voetgangers het vaakst in het straatbeeld verschijnen. Van de 4.105 getelde verkeersdeelnemers was 51% een klein voertuig (auto, busje, motor, brommer) en 45% een voetganger. Het percentage fietsers in Helmet ligt rond 3%, en 1% van de verkeersdeelnemers was een groot voertuig (bus, tram, vrachtwagen).

Verkeersdeelnemers

Het hoogste percentage voetgangers werd op de Richard Vandeveldestraat gemeten, waarschijnlijk door de aanwezigheid van winkels en horeca. Samen met de Helmetsesteenweg is de Richard Vandeveldestraat ook een van de drukste straten waar verkeerstellingen zijn gehouden. Opvallend is dat het percentage fietsers op de Helmetsesteenweg een stuk lager ligt (1%) dan op de Richard Vandeveldestraat (4-5%). De straten met het hoogste aandeel fietsers tijdens een van de tellingen waren de Emile Verharenlaan (11%), Albert Desenfanslaan (10%), en François Rigasquare (8%).

 

 

Punten waar een dringende interventie is nodig

Waar (straat of kruispunt) is er, volgens jou, een dringende interventie nodig?

1. Helmetsesteenweg in het algemeen:

2. Demolderlaan: Moeilijk over te steken

3. Helmetplein en de omliggende straten: Raceparcours

4. Kruispunt: Nestor Tière en Helmetsesteenweg

5. Parc Huart Hamoir

6. Riga Square

7. Helmetsesteenweg (kruispunt kerk)

6. Richard Vandeveldestraat

Vervolgstappen

Samen met de gegevens uit de enquête over verkeersveiligheid in de Helmetbuurt zullen de resultaten van de snelheidsmetingen en verkeerstellingen gebruikt worden voor ideeën om de verkeersveiligheid in Helmet te verbeteren. Op ons ideeënplatform kun je ideeën van andere bewoners bekijken en zelf een idee invoeren. Tijdens twee bijeenkomsten op 16 oktober en 15 november zullen we de ideeën bespreken en samen met alle belanghebbenden (bijv. gemeente, politie, MIVB, handelaren) de beste oplossing(en) selecteren. Het gekozen idee zal in 2019 uitgevoerd worden.