Wedstrijd

  1. Voorwaarden deelname

Deelname aan de wedstrijd staat open voor eenieder die tijdens de wedstrijd 18 jaar of ouder is.

Indien minderjarigen wordt gevraagd mee te doen aan de wedstrijd, gebeurt dit onder de verantwoordelijkheid van een volwassene, maar nooit voor geldspelen.


  1. Beschrijving van de methoden van deelname en selectie van winnaars

Meedoen kan als volgt:

  1. Beantwoord de enquête – online of op papier – over “verkeersveiligheid in Helmet” van het LOOPERproject.
  2. Kruis het vakje “Ik wil meedoen aan de wedstrijd voor 2 tickets voor de Jospahat minigolf” aan.

Deelnemers die meedoen aan de wedstrijd zullen met een uniek nummer in een Excel-bestand worden gevoegd. De winnaar zal worden gekozen d.m.v. de formule “randbetween”.


  1. Duur van de wedstrijd

De wedstrijd eindigt 20/08/2018 om 12:00.


  1. De prijs

De winnaar krijgt twee tickets voor volwassenen voor de minigolf in het Josaphatpark. De prijs is persoonlijk, niet overdraagbaar en niet inwisselbaar voor een andere prijs of geld.


  1. Aanvullende opmerkingen voor de winnaar en de intrekking van de prijs

Deelnemers aan de wedstrijd erkennen dat ze kunnen worden gediskwalificeerd indien LOOPER geen contact met hen kan opnemen via eenieder welke communicatiemiddel, inclusief de eerste onbeantwoorde oproep.

De winnaar ontvangt de prijs via de post of via een van de LOOPER-medewerkers. Nadat de winnaar genotificeerd is, zullen adresgegevens worden gevraagd.

Na ontvangst van de prijs is deze uitsluitend de verantwoordelijkheid van de winnaar. Eventuele verliezen of opbrengsten en gerelateerde kosten worden niet vergoed door LOOPER.