Welke data wordt verzameld in het Brusselse Living Lab?

“Wat meten om de verkeersveiligheid te verbeteren?” was de kernvraag van de bijeenkomst van het Brusselse Living Lab op 9 mei. In voorgaande bijeenkomsten en tijdens gesprekken met bewoners werd verkeersveiligheid vaak als een probleem in de Helmetbuurt benoemd. De afgelopen bijeenkomst ging over welke data er verzameld kan worden waarmee verkeersproblemen aangetoond kunnen worden en welke als inspiratie kunnen dienen voor mogelijke oplossingen.

Voor een aantal deelnemers was het de eerste LOOPER-bijeenkomst; anderen waren al bekend met het project. Om er voor te zorgen dat iedereen up-to-date was, gaf Mareile Wiegmann van de Vrije Universiteit Brussel een korte presentatie over het LOOPER-project en het Brusselse Living Lab.

Hierna gaf een vertegenwoordiger van de gemeente Schaarbeek een overzicht van afgeronde, huidige en toekomstige mobiliteitsprojecten in de Helmetbuurt. Onder andere nieuwe tram- en metrohaltes, gereduceerde maximumsnelheden en fietspaden kwamen aan bod. Vragen stellen over deze projecten was mogelijk, en er werd volop gediscussieerd over verkeersveiligheid in de Helmetbuurt.

De groep werd daarna in tweeën gesplitst om te brainstormen over welke data verzameld moet worden om de verkeersveiligheid in de Helmetbuurt te verbeteren. De volgende onderwerpen zijn het resultaat van deze brainstormsessies:

  • Hoeveelheid ruimte voor auto’s, fietsers en voetgangers;
  • De perceptie van weggebruikers van de snelheid van auto’s;
  • De overbezetting van publieke ruimte: de hoeveelheid ruimte voor elk vervoersmiddel vs. hoe vaak ieder vervoersmiddel daadwerkelijk deze ruimte gebruikt;
  • De reikwijdte en de ruimtelijke inrichting van plaatsen waar mensen dagelijks gebruik van maken of bijeenkomen (bijv. scholen, winkels, restaurants, religieuze centra).
  • Welke andere groepen (bijv. winkeleigenaars en scholen) delen de visie van de Living Lab deelnemers?

Welke data zal worden verzameld in het Brusselse Living Lab zal tijdens de volgende bijeenkomst beslists worden. De organisatoren – de Vrije Universiteit Brussel en BRAL – zullen dan een overzicht geven van welke data al beschikbaar is en welke data verzameld kan worden. Op basis hiervan zullende deelnemers kunnen beslissen welke data er verzameld gaat worden in de Helmetbuurt. Deze bijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 7 juni in de Champagnatschool in Schaarbeek.